(:

 

เคยเรียน เคยรู้ ตั้งแต่ยังไม่ขึ้นมัธยม

คำว่า สสาร คือสิ่งที่เกิดขึ้น อยู่ทั่วไป และยังคงอยู่ แม้จะมองไม่เห็น

 

กว่าจะเ้ข้าใจคำ ก็นานอยู่

แล้วยังจะต้องเข้าใจว่า ถึงไม่เห็น ไม่รู้ แต่มันก็มี

ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ล้วนเป็นสสารบนโลกใบนี้

ใครตั้งชื่อให้มัน ใครกำหนด แล้วทำไมต้องรู้ด้วยวะ

แค่เข้าใจยังลำบากเลย ให้ไปทดลอง หาเหตุผล บ๊ายบายจ้ะิิวิทยาศาสตร์

 

 ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าอะไรก็ตาม

จะยังคงอยู่ ไม่หายไป

แม้จะมองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้

มันคือ สสารอย่างหนึ่ง ใช่มั้ย

 

ความรู้สึก ละ  ?

เกิดขึ้น คงอยู่ และไ่ม่หายไป

แต่บางที ก็เกิดขึ้น หายไป และ ไม่สามารถสัมผัสได้ีอีก

สสารมีหลายสถานะ มีหลายคุณสมบัติ แต่ถ้าไม่มีอยู่อีกต่อไป จะเรียกว่าเป็นสสารได้มั้ย

 

เป็นปรากฏการณ์ที่สสารสามารถละลายหายไปได้

ครอบครองไป ก็ไ้ร้ประโยชน์

เื่มื่อสักวัน สิ่งที่อยู่ในมือ จะหลุดลอยไป โดยไม่รู้ตัว

 

 

ความรู้สึกของฉัน เกิดขึ้น สัมผัสได้ และยังคงอยู่

ความรู้สึกของใคร เกิดขึ้น หายไป และมองไม่เห็น

.. อยากรู้ มันจะยังเหลืออยู่บ้างไหม ?

Life is too short to be sad, live happily everyday.